10. cách chuyển dữ liệu từ thẻ cũ sang thẻ mới

Tool For Switch 17/02/2021
10-cach-chuyen-du-lieu-tu-the-cu-sang-the-moi
  • Đầu tiên phải xác định thẻ cũ bạn đang xài được format theo dạng nào (exfat hay fat32).
  • Nếu Fat32: Thì thẻ mới bạn cũng phải là Fat32. sau đó chép toàn bộ file ở thẻ cũ (trừ folder Nintendo) qua thẻ mới. Kích hack vào Originnal FW. Sau đó tắt máy. Boot vào CFW là xong. chơi bình thường
  • Nếu là Exfat: Thì thẻ mới của bạn cũng phải là Exfat. Sau đó chép file boot.dat + license.dat vào thẻ mới. Boot vào Orginnal FW để máy nhận thẻ trước. Sau đó tắt máy. chép toàn bộ file ở thẻ cũ (trừ folder nintendo) qua thẻ mới. Boot vào CFW rồi chơi bình thường