11. cách update sxos

Tool For Switch 17/02/2021
11-cach-update-sxos

Có 2 cách Update Sxos: Up trực tiếp trong switch và lên trang chủ down về chép vào thẻ

  • Cách 1: Up trực tiếp bằng wifi trên switch: lưu ý chỉ làm cách này khi máy bạn đã tạo emunand. Bạn vào Album - Options - Update SX OX - bấm A là xong. sau đó tắt máy. mở lại là đã hoàn thành
  • Cách 2: Up thủ công: Bạn tắt máy tháo thẻ - cắm thẻ vào PC/ Lap top - lên trang chủ sx.xecuter.com - mục DOWNLOAD - chọn sxos bản mới nhất (3.0.5) down về - giải nén sẽ được file boot.dat - xóa file cũ trong thẻ và chép cái mới vào - bỏ thẻ vào máy kích hack lại là xong