2. tắt autoconnect wifi bên cfw

Tool For Switch 17/02/2021
2-tat-autoconnect-wifi-ben-cfw
  • Vào system - Internet - Internet Settings - Chọn tên wifi bạn hay sử dụng - change settings - Autoconnect -> off , rồi save lại là xong
  • Mỗi lần bạn cần mở wifi để down game thì chỉ cần vào internet kết nối lại là xong (không cần nhập lại pass). Sau khi dùng xong thì bấm Sleep Mode. và mở máy lại là nó sẽ tự động tắt wifi.